Τα Νέα μας

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα μας.

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

Αρ. Πρωτ. 21 Ψυχικό,  31 Μαΐου 2021 Η εταιρεία με την επωνυμία  «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 27.05.2021,  αντικατέστησε το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αγγελή Παππά  με τον κ. Σταύρο Φαφαλιό του Ηλία, προσωρινά ανεξάρτητο…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Απόφασης Αρείου Πάγου

Ψυχικό,  20 Μαίου 2021 Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή «Λατομείου»), γνωστοποιεί ότι, κατόπιν θεώρησης της  υπ’…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2021

Τετάρτη 28/04/2021 Α.Π.:17.- Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών : • Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ψυχικό, 15.04.2021 Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή «Λατομείου»), γνωστοποιεί ότι, κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ημερομηνία: 04/11/2020Α.Π.: 45.Θέμα: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε συνέχεια της υπ. αρ. πρωτ. 2327/27.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 30.10.2020, σχετικά με το ότι δεν περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομερείς γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην λειτουργία της Εταιρείας, και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση

Ψυχικό, 23/09/2020 – Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή «Λατομείου»), γνωστοποιεί ότι, συζητήθηκε σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2020…