Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας «Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Ιουνίου 2006 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης αριθμός 6 στο Παλαιό Ψυχικό.Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν σε αυτήν…