Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοίνωση για Εισαγωγή Νέων Μετοχών

Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ

Ενημερωτικό Δελτίο Κέκροψ 2017
Για να συνεχίσετε με την ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου, διαβάστε και επιβεβαιώστε αν αποδέχεστε την αποποίηση ευθύνης.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ανακοίνωση – Ημερομηνία Αποκοπής

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου 2017