Ψυχικό, 05 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση περί δημοσίευσης διατακτικού της υπ’ αρ. 747/5.5.2022 απόφασης του Αρείου Πάγου

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή «Λατομείου»), γνωστοποιεί ότι, δημοσιεύθηκε σήμερα το διατακτικό της υπ’ αριθ. 747/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτή ως βάσιμη η αγωγή του Ελληνικού δημοσίου και προκύπτει ότι από την επίδικη έκταση συνολικής επιφάνειας 292 στρ. το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζεται κύριος της εκτός σχεδίου πόλεως έκτασης, επιφανείας 242,25 στρ.

Η Εταιρεία μόλις λάβει αντίγραφο της απόφασης θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό λεπτομερώς για το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης και για τις περαιτέρω ενέργειές της.