Τα Νέα μας

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα μας.

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση

Ψυχικό, 21 Ιουλίου 2020 – Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ανακοινώνει την αιφνίδια απώλεια του Σωτήρη Φίλου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Σ. Φίλος διετέλεσε επί σειρά ετών Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και κατείχε τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης 07.07.2020

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” ΓΕΜΗ 223301000 Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6,…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 28.05.2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπ’ όψιν την από 14.05.2020 Έκθεση Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ηλία Ζαφειρόπουλου (Α.Μ.  ΣΟΕΛ 22811) της ελεγκτικής εταιρείας MAZARS με θέμα: «Έκθεση Αξιολόγησης του…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση μετοχών σε ετήσια γενική συνέλευση 07.07.2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠρος τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΓ.Ε.ΜΗ 223301000 (πρώην Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134). Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 15.06.2020 απόφαση του Διοικητικού…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2020

Τρίτη 09/06/2020 Α.Π.: 28. Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών : H Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή «Λατομείου»), γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της από 6-12-2019 Αίτησης του Ελληνικού…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση

Π. Ψυχικό,  09 Δεκεμβρίου 2019 Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή «Λατομείου»), γνωστοποιεί ότι, την 6-12-2019, το…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη – γνωστοποίηση ορισμού νέου υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου

Π. Ψυχικό, 01 Νοεμβρίου 2019 Η εταιρεία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του N. 3016/2002, ότι με την από 24-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ορίσθηκε από την 25.10.2019 νέος Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ο κ. Κολέτσας Αντώνιος σε αντικατάσταση της…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση ορισμού νέου υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου

Π. Ψυχικό,   25 Οκτωβρίου  2019 Αρ. Πρωτ. 66. Η εταιρεία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του N. 3016/2002, ότι με την από 24-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ορίσθηκε νέος Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ο κ. Κολέτσας Αντώνιος σε αντικατάσταση…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, ενημερώνει ότι την 22α Ιουλίου 2019 καθαρογράφηκε η υπ’αριθμ. 3039/2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί από την Εταιρεία, αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα κυριότητάς της επί της επίδικης έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης 23.07.2019

Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση μετοχών σε ετήσια γενική συνέλευση 23.07.2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους  κ.κ. Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση Γ.Ε.ΜΗ 223301000 (πρώην Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134) Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 01 Ιουλίου 2019…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση

Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της αναφορικά με τη διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση γνωστοποιεί ότι, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Β΄) μετά την με αριθμό 589/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου, εξέδωσε την με αριθμό 3039/2019 απόφαση με την οποία δέχθηκε κατ΄ ουσίαν την έφεση και απέρριψε την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου (Αλλαγή Ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης)

Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, για την ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η ορισθείσα στο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019, ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης μετατίθεται για την Τρίτη 23η Ιουλίου 2019 (από 20 Ιουνίου 2019).