Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Δάφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό. Παράλληλα, διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα στην περιοχή αυτή που εδώ και χρόνια αποτελεί το πεδίο της κύριας δραστηριότητάς της.

Αναλυτικά η Εταιρεία διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία :

Πληροφορίες για την εξέλιξη των νομικών και πολεοδομικών υποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω ακίνητα μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες σημειώσεις των πιο πρόσφατα αναρτημένων οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (Επενδυτικές σχέσεις – Οικονομικές Καταστάσεις).