Σύντομο ιστορικό

Image 2421

Η Eταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο του ακινήτου από την ίδρυσή της, το 1923, όταν οι ιδρυτές της συνεισέφεραν δύο μεγάλα κτήματα ιδιοκτησίας τους τα οποία, μετά την πολεοδόμησή τους λίγα χρόνια αργότερα, αποτέλεσαν το “συνοικισμό” του Παλαιού Ψυχικού.

Συγκεκριμένα η ακίνητη περιουσία της Εταιρίας αποκτήθηκε από εισφορές των ιδρυτών της Γεωργίου Ησαΐα και της Ανωνύμου Εταιρίας «Αθηναϊκή Εταιρία προς ενίσχυση του Εμπορίου και της Βιομηχανίας». Ειδικότερα ο Γεώργιος Ανδρέου Ησαΐας συνεισέφερε, παραχώρησε και μεταβίβασε στην Εταιρία «το δυτικομεσημβρινό τμήμα του όλου γηπέδου, εκτάσεως χιλίων στρεμμάτων, συνορευόμενο ανατολικά με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κηφισίας και δυτικά με τις κορυφές των Λόφων Τουρκοβουνίων». Η «Αθηναϊκή Εταιρία προς ενίσχυση του Εμπορίου και της Βιομηχανίας» συνεισέφερε, παραχώρησε και μεταβίβασε στην Εταιρία «το εφαπτόμενο προς το προηγούμενο κτήμα του Γεωργίου Ησαΐα βορειοανατολικό τμήμα του όλου γηπέδου, εκτάσεως τριών χιλιάδων στρεμμάτων, συνορευόμενο γύρωθεν με την Οδό Κηφισίας και παλαιό δρόμο Αμαρουσίου, Καλογρέζα, και Όμορφη Εκκλησιά». Όλη η ανωτέρω εισφερθείσα στην Εταιρία έκταση, οριοθετείται σήμερα από τα όρια του Δήμου Παλαιού Ψυχικού.

Ακολούθως, η Eταιρία κατάρτισε και εφάρμοσε ένα από τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια της Ελλάδας, το οποίο περιελάμβανε τη χάραξη, διάνοιξη και κατασκευή των δρόμων, τη μελέτη και κατασκευή των έργων υποδομής, τη διαμόρφωση χώρων αναψυχής και πρασίνου, τη δημιουργία κοινωφελών χώρων, την κατασκευή κοινωφελών έργων και οικοδομημάτων σε δικά της ακίνητα, και την οριοθέτηση οικοπέδων για οικιστική ανάπτυξη. Έκτοτε η Eταιρία επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών και μαιζονετών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία στον ευαίσθητο και απαιτητικό αυτό τομέα.