Ψυχικό, Πέμπτη 16/06/2022

Ανακοίνωση περί έκδοσης απόφασης υπ’ αρ. 747/5.5.2022 του Αρείου Πάγου

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», εφεξής η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί ότι, εκδόθηκε η απόφαση υπ’ αριθ. 747/2022 του Αρείου Πάγου, με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτή ως βάσιμη η αγωγή του Ελληνικού δημοσίου και αναγνωρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο κύριος της εκτός σχεδίου πόλεως έκτασης, επιφανείας 242,25 στρ. από την διεκδικούμενη έκταση συνολικής επιφάνειας 292 στρ.

Η Εταιρεία λόγω του σύνθετου χαρακτήρα  της νομικής υπόθεσης θα μελετήσει με τους εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους της το περιεχόμενο της απόφασης και θα ενημερώσει άμεσα και  λεπτομερώς το επενδυτικό κοινό για τις περαιτέρω ενέργειές της.