ΕΤΗΣΙΕΣ 2023

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (xhtml)

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2023

ΕΤΗΣΙΕΣ 2022

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022(pdf)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 (xhtml)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 (zip)

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2022

Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2022

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2022

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2022

ΕΤΗΣΙΕΣ 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021(pdf)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (xhtml)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (zip)

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2021

Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2021

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2021

ΕΤΗΣΙΕΣ 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2020

Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2020 – 14/12/2020

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2020

ΕΤΗΣΙΕΣ 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2018

ΕΤΗΣΙΕΣ 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2017

Συνοπτικά στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2017

ΕΤΗΣΙΕΣ 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2016

Συνοπτικά στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2016

ΕΤΗΣΙΕΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2015