Ψυχικό, 21 Ιουλίου 2020 – Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ανακοινώνει την αιφνίδια απώλεια του Σωτήρη Φίλου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Σ. Φίλος διετέλεσε επί σειρά ετών Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και κατείχε τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκφράζει στην οικογένεια του εκλιπόντος τα θερμά της συλλυπητήρια και τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια μιας μακροχρόνιας τόσο σημαντικής παρουσίας στο Διοικητικό της Συμβούλιο.