Η Εταιρεία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η κα Κυριακή Αναστοπούλου ανέλαβε από 17.11.2008 καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μερκούρη Μοσχόβη.