Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη σημερινή δικάσιμο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, όπου είχε εισαχθεί εκ νέου για ουσιαστική κρίση, σύμφωνα με τις δεσμευτικές για το Εφετείο κρίσεις της υπ΄ αριθμ. 589/2018 απόφασης του Αρείου Πάγου η υπόθεση της διεκδικούμενης από το Ελληνικό Δημόσιο έκτασης, η συζήτηση ανεβλήθη κατόπιν αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου με την αιτιολογία αδυναμίας προετοιμασίας του εκπροσώπου του, για την δικάσιμο της 4ης Δεκεμβρίου 2018.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.