H Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί-Τουριστικαί -Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. μέτοχος της Εταιρείας και νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Δημήτριο Γ. Αντωνάκο (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), απέκτησε στις 29.08.2014, 3.003.187 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.201.274,80 Ευρώ, λόγω της συμμετοχής της στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.