Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία), σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της αναφορικά με τη διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση γνωστοποιεί ότι, σήμερα 04.12.2018, η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών για ουσιαστική κρίση, σύμφωνα με τις δεσμευτικές για το Εφετείο κρίσεις της υπ’ αριθ. 589/2018 απόφασης του Αρείου Πάγου και αναμένεται η έκδοση της σχετικής αποφάσεως.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.