H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 02.11.2018 γνωστοποιήσεων των εταιρειών «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής «INTRADEVELOPMENT») και «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «INTRACOM HOLDINGS»), σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν την 31.10.2018, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Α. Λόγω συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «INTRADEVELOPMENT» και «INTRAPAR ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. INTRAPAR S.A.), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και των άρθρων 1-5 Ν. 2166/1993, η οποία (συγχώνευση) εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5073/2018 σχετ. 4918/2018_30.10.2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ:ΩΔΓΘ7Λ7/ΣΦΧ) και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 31.10.2018, η απορροφώσα εταιρεία «INTRADEVELOPMENT» υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας INTRAPAR S.A., και από την 31.10.2018 κατέχει αυτή πλέον 6.795.848 άμεσα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 34,315%.

Β. Η εταιρεία «INTRACOM HOLDINGS», μετά την απόκτηση την 31.10.2018 του πωληθέντος από την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «INTRAKAT») υπολειπομένου ποσοστού του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της «INTRADEVELOPMENT», κατέχει 6.795.848 έμμεσα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 34,315%, μέσω της ελεγχόμενης πλέον, από 31.10.2018 κατά ποσοστό 100%, «INTRADEVELOPMENT».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, από την 31η Οκτωβρίου 2018 :

Α. Η εταιρεία «INTRADEVELOPMENT» κατέχει 6.795.848 άμεσα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 34,315%, και

Β. Η εταιρεία «INTRACOM HOLDINGS » κατέχει -μέσω της ελεγχόμενης κατά 100% από αυτήν εταιρείας «INTRADEVELOPMENT», 6.795.848 έμμεσα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 34,315%.

Π. Ψυχικό, 02 Νοεμβρίου 2018.