Η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 29.05.2017 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι η εκ νέου συζήτηση (ενώπιον του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου) της κατατεθείσας από την Εταιρεία Αίτησης Αναίρεσης της με αριθμό 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με κλήτευση των υπέρ της Εταιρείας προσθέτως παρεμβάντων, ορίσθηκε για τη δικάσιμο της 1ης  Νοεμβρίου 2017.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.