Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει καταθέσει αίτηση για την αναίρεση της με αριθμό 3401/2014 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικούσε την κυριότητα έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην Εταιρεία.
Η εν λόγω αίτηση θα συζητηθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016.