Σε σχέση με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας « ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» με τίτλο « “Στοπ” από το Εφετείο στα σχέδια της ΚΕΚΡΟΨ» η Εταιρεία μας επιθυμεί να υπενθυμίσει στο επενδυτικό κοινό τα εξής, τα οποία έχει κατ’ επανάληψη ανακοινώσει αρμοδίως και στο παρελθόν:
α. Τμήμα 185 στρεμμάτων από την εκτός σχεδίου περιοχή ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Π. Ψυχικό κηρύχθηκε αναδασωτέο με την με αριθμό 678/09.03.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Η αίτηση της ΚΕΚΡΟΨ για την ακύρωση της ως άνω απόφασης απερρίφθη με την με αριθμό 2763/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β. Τα ως άνω 185 στρέμματα περιλαμβάνονται σε ευρύτερη έκταση 300 στρεμμάτων στο Π. Ψυχικό, την οποία διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο με αγωγή του. Επί της διεκδικήσεως αυτής έχει εκδοθεί η με αριθμό 5722/1997 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δικαιώνει την Εταιρεία μας. Ύστερα από έφεση του ελληνικού δημοσίου εκδόθηκε προδικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία δεν εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και η οποία τάσσει συμπληρωματικές αποδείξεις, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των διεξαγωγών.
γ. Κανένα νεώτερο στοιχείο δεν έχει υπάρξει έκτοτε.