H ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε (ATHEX: ΚΕΚΡ) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2018, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Ποσά σε € ‘31/12/201831/12/2017
Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων13.30614.835
Μικτή Ζημία-236.621-267.887
Αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας88.881-572.690
EBITDA-38.669-565.929
Ζημία προ φόρων-89.828-876.558
Ζημία χρήσης μετά από φόρους-118.687-932.172
Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες-368.695-1.237.802
Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες-62.397-157.311
Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες-629.0003.880.587
Καθαρό Αποτέλεσμα στα διαθέσιμα-1.060.0922.485.474
Ταμειακά διαθέσιμα1.428.7382.488.830
Δανεισμός3.580.0764.302.122
Καθαρός Δανεισμός2.151.3391.813.292

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά € 1,5 χιλ., καθώς λύθηκε μια σύμβαση μίσθωσης στη διάρκεια της χρήσης.

Η μικτή ζημία ανέρχεται για τη χρήση του 2018 σε € 237 χιλ. έναντι € 268 χιλ. τη χρήση του 2017 και εμφανίζεται μειωμένη κατά 12%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των λοιπών φόρων που επιβάρυναν την Εταιρεία την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας ανέρχονται για τη χρήση του 2018 σε κέρδη € 89 χιλ. έναντι ζημίων € 573 χιλ. τη χρήση του 2017 και η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Α.Π., στη μείωση συγκεκριμένων δαπανών και στην μη ύπαρξη εκτάκτων δαπανών που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, όπως ήταν η απομείωση της απαίτησης από ΦΠΑ και οι δαπάνες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ζημία μετά φόρων για τη χρήση του 2018 ανέρχεται σε € 119 χιλ. έναντι € 932 χιλ. τη χρήση του 2017 και εμφανίζεται μειωμένη κατά 87%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Α.Π., στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων αλλά και στη μη ύπαρξη εκτάκτων δαπανών που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, όπως ήταν η απομείωση της απαίτησης από ΦΠΑ και οι δαπάνες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ταμειακές Ροές και Ταμειακά Διαθέσιμα

Η μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα κατά € 1.060χιλ. οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δανείων ύψους € 629 χιλ., στην αποπληρωμή τόκων € 275 χιλ., στην συνέχιση των εργασιών επί του επενδυτικού ακινήτου ύψους € 75 χιλ. καθώς και στο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Μέρισμα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2018 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

T: 210 – 6712071 E: [email protected] Web: www.kekrops.gr