Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 03.03.2010, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Χ. Κλώνης, Εκτελεστικό Μέλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Γ. Αντωνάκος, Εκτελεστικό Μέλος
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πέτρος Κ. Σουρέτης, Εκτελεστικό Μέλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

  1. Αγγελής Κ. Παππάς, μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Ιωάννα Αθ. Τασιά, μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. Περικλής Σ. Τσούτσουρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  4. Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος