H Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί-Τουριστικαί -Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι : α) η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτριο Γ. Αντωνάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε στις 20.11.2017, 712.280 δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας € 27.778,92, και β) η INTRAPAR S.A. νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε στις 20.11.2017, 712.280 δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας € 27.778,92.