Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία), σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της αναφορικά με τη διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση γνωστοποιεί ότι, στις 06.11.2018 η υπόθεση θα συζητηθεί εκ νέου στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών.

Επισημαίνεται ότι η υπόθεση εισάγεται εκ νέου στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών για ουσιαστική κρίση, σύμφωνα με τις δεσμευτικές για το Εφετείο κρίσεις της υπ’ αριθ. 589/2018 απόφασης του Αρείου Πάγου.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.