H Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί-Τουριστικαί -Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι στις 04.12.2017 : α) η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτριο Γ. Αντωνάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε 5.474.419 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας € 2.025.535,03  και β) η INTRAPAR S.A. νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε  5.048.252 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας € 1.867.853,24.