H Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί-Τουριστικαί -Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι η ΙNTRAPAR S.A μέτοχος της Εταιρείας και νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Δημήτριο Χ. Κλώνη (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), απέκτησε στις 29.08.2014, 2.687.043 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.074.817,20 Ευρώ, λόγω της συμμετοχής της στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.