Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Εφετείο Αθηνών με την με αριθμό 3401/2014 Απόφασή του, έκανε δεκτή την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία διεκδικούσε την κυριότητα έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην Εταιρεία μας.

Η απόφαση αυτή είναι σε αντίθεση με την πρωτόδικη απόφαση που αποδεχόταν τις θέσεις της Εταιρείας μας και αντίθετη με την διαταχθείσα από το Δικαστήριο πραγματογνωμοσύνη που επίσης δικαίωνε τις θέσεις της Εταιρείας μας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί την εν λόγω Απόφαση νομικώς εσφαλμένη. Ως εκ τούτου θα ασκήσει κάθε προβλεπόμενο ένδικο μέσο, για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των Μετόχων αυτής.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υπόθεσης.