Η ΚΕΚΡΟΨ σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί ότι μετά από ενδελεχή εξέταση των αποφάσεων του Αρείου Πάγου για την εκτός σχεδίου έκταση επιφανείας 242,25 στρ, η οποία περνάει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, θεωρεί σεβαστή την απόφαση αλλά υπέρμετρα άδικη και σε αντίθεση με παλαιότερη νομολογία των Δικαστηρίων μας τόσο σε σχέση με την εκτίμηση της βλάβης που υφίσταται η Εταιρεία όσο και με τις προϋποθέσεις καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος του Δημοσίου.

Η Εταιρεία είναι αναγκασμένη να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να αποζημιωθεί για την απώλεια της εκτός σχεδίου έκταση. Ειδικότερα:

α) θα εξετάσει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

β) θα ασκήσει αγωγή αποζημίωσης στα πολιτικά Δικαστήρια.

Προσδοκία της Εταιρείας είναι η εύλογη αποζημίωση για την ζημία που υφίσταται από την ανωτέρω απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως προκύπτει από την μελέτη διεθνούς ελεγκτικού οίκου που προσκομίσθηκε στον Άρειο Πάγο για την τεκμηρίωση της ζημίας από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου.

Για τα εντός σχεδίου ακίνητα που περνούν στην ιδιοκτησία της ΚΕΚΡΟΨ, η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αξιοποίηση τους.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις περαιτέρω ενέργειές της.