H Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί & Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ως ισχύει και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι :

την 31.10.2018, η εταιρεία με την επωνυμία «INTRAPAR ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ( δ.τ. «INTRAPAR S.A.»), νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπεία της ολοκληρωθείσας συγχωνεύσεως και απορροφήσεώς της από την εταιρεία με την επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής «INTRADEVELOPMENT») η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5073/2018 σχετ. 4918/2018_30.10.2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ:ΩΔΓΘ7Λ7/ΣΦΧ) και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 31.10.2018, μεταβίβασε στην απορρροφώσα «INTRADEVELOPMENT» και η τελευταία απέκτησε 6.795.848 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 9.650.104,16.

Π. Ψυχικό, 02.11.2018