Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου
Ανακοίνωση για Εισαγωγή Νέων Μετοχών
Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ
Ενημερωτικό Δελτίο Κέκροψ 2017
Για να συνεχίσετε με την ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου, διαβάστε και επιβεβαιώστε αν αποδέχεστε την αποποίηση ευθύνης.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ανακοίνωση – Ημερομηνία Αποκοπής 
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου 2017
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014
Εισαγωγή Νέων Μετόχων
Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ
Ενημερωτικό Δελτίο Κέκροψ 2014
Ανακοίνωση- Ημερομηνία Αποκοπής
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου 2014
Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2014
Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων 30.06.2015
Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων 31.12.2015
Ανακοίνωση για την Αλλαγή Χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων
Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων 30.06.2016