Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Έργα σε εξέλιξη

Ανακαίνιση Παλαιάς Αγοράς Παλαιού Ψυχικού

Ανακαίνιση του παραδοσιακού κτιρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού. Η Εταιρεία έχει την επικαρπία του ως άνω ακινήτου.
Ωφέλιμη επιφάνεια καταστημάτων : 1.389 τ.μ.

 

Ανάπτυξη περιοχής λιμένος Λαυρίου

Η Εταιρία συμμετέχει κατά 10% στο Μετοχικό Κεφάλαιο τεσσάρων εταιριών στις οποίες ανήκουν τρία ακίνητα, συνολικού εμβαδού 233 στρεμμάτων, στην περιοχή του Λαυρίου. Σε ένα από τα ακίνητα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για την ανάπτυξη και εκμετάλλευσή του.