Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Eκτελεσθέντα έργα

Το έργο που εκτελέσθηκε από την Εταιρία κατά την περίοδο 2008 -2010  αφορούσε στην κατασκευή πολυτελών μαιζονετών σε ιδιόκτητο οικόπεδό της στο Παλαιό Ψυχικό.

Το ακίνητο που πωλήθηκε κατά την πενταετία (2010 – 2015) εμφανίζεται παρακάτω :

 ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 – 2015
Α/Α
ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (χιλ. €)
1
Οικιστικό Συγκρότημα ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Περσέως 1-3 2008-2010
357
2.329