Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Eκτελεσθέντα έργα

Τα έργα που εκτελέσθηκαν από την Εταιρία κατά την τελευταία πενταετία αφορούσαν στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών και μαιζονετών σε ιδιόκτητα οικόπεδά της στο Παλαιό Ψυχικό.

Τα έργα που αποπερατώθηκαν ή πωλήθηκαν ημιτελή κατά την τελευταία πενταετία (2010 – 2015) εμφανίζονται παρακάτω :

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 – 2015
Α/Α
ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (χιλ. €)
1
Οικιστικό ΣυγκρότημαΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.Περσέως 1-32008-2010
357
2.329