Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Aκίνητη περιουσία

Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Δάφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό. Παράλληλα, διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα στην περιοχή αυτή που εδώ και χρόνια αποτελεί το πεδίο της κύριας δραστηριότητάς της.

Αναλυτικά η Εταιρεία διαθέτει την εξής ακίνητη περιουσία :

Πληροφορίες για την εξέλιξη των νομικών και πολεοδομικών υποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω ακίνητα μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες σημειώσεις των πιο πρόσφατα αναρτημένων οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (Επενδυτικές σχέσεις – Οικονομικές Καταστάσεις).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Μ2

ΑΝΤΙΚ/ΝΙΚΗ       ΑΞΙΑ               (Ποσά σε χιλ. €)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΗΗΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ (ΟΤ 161)

1.048,91

1.573

ΑMΑΔΡΥΑΔΩΝ & ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΟΤ 145)

1.100,00

1.604

Υπό απαλλοτρίωση

Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & ΧΑΛΕΠΑ (ΟΤ 137)

2.084,09

 4.107

Υπό απαλλοτρίωση

Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 1α & ΧΑΛΕΠΑ (εκτός σχεδίου)

 375,08

ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ -ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ-

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ-ΑΜΑΡΡΥΛΙΔΟΣ (ΟΤ 69)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

7.230,00

Επικαρπία

ΚΤΊΡΙΟ

973,00

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΚΟΔΡΟΥ– ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΟΤ 325α)

1.035,27

659

Υπό απαλλοτρίωση

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ-ΔΑΒΑΚΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ (ΟΤ 89) ΟΙΚΟΠΕΔΟ

5.056,00

8.812

Υπό απαλλοτρίωση

ΚΤΊΡΙΟ

770

ΟΙΚΟΠΕΔΑ Π. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΕΡΣΕΩΣ 11 -19 & ΑΝΩΝΥΜΟΣ (ΟΤ 132)

5.829,14

  Σε Επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο / Υπό απαλλοτρίωση
ΝΕΦΕΛΗΣ 6 -ΗΡΑΣ – ΠΕΡΣΕΩΣ (ΟΤ 133)

7.093,54

  Σε Επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυμοτόμητος εκτός Πράσινης γραμμής

31.000,00

  Σε Επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο
ΨΥΧΙΚΟ: Βραχώδης περιοχή αρυμοτόμητος εκτός Πράσινης γραμμής

18.800,00

  Σε Επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο
ΨΥΧΙΚΟ: Εκταση εκτός σχεδίου – Πρώην Λατομείο

193.867,00

  Σε Επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο (Τμήμα 185 στρ. Αναδασωτέο)
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΣΕΩΣ 1-3 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ – ΔΟΛΑΣΙΚ (50%) (ΟΤ 132)

ΚΤΙΡΙΟ

427,46

  Σε Επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο