Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Διοίκηση και διεύθυνση

Η Εταιρεία διοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2025. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

  1. Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
  2. Δημήτριος Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
  3. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό μέλος)
  4. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)
  5. Ιωάννη Σχοινά, Μέλος (Εκτελεστικό)
  6. Σταύρος Φαφαλιός, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)
  7. Ηλιάνα Κυρτάτα, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)
  8. Ευγενία Μπιτσάνη, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμειγμένο σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλματος ως συμβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, στελέχους χρηματιστηριακών εταιρειών κλπ.

Τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας ασκεί ο κ. Ιωάννης Ν. Σχοινάς.

Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρακτικό της 15.02.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας στους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη Πρόεδρο, Δημήτριο Αντωνάκο Αντιπρόεδρο Πέτρο Σουρέτη Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ιωάννη Σχοινά, Γενικό Διευθυντή.

Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας διορίσθηκε με την από 24 Οκτωβρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ο κύριος Αντώνης Κολέτσας, Οικονομολόγος.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.02.2021, αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ίσης διάρκειας με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται από τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 15.02.2021 συνεδρίασή του, όρισε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Ηλιάνα Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίασή της την 15.02.2021 σε σώμα και εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κυρία Ηλιάνα Κυρτάτα.

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Δρ. Δημήτρης Κλώνης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο Δημήτρης Κλώνης έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από την ελληνική πολιτεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ίδρυμα Ωνάση. Εργάσθηκε ως οικονομολόγος στη Διεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος και ως καθηγητής στο Deree College, ενώ διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων.Εντάχθηκε στην Intracom το 1994 και υπήρξε CFO του Ομίλου, ενώ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 1995. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (1995-2004), Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής του Εταιρικού Κέντρου (2005-2006) και Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Ομίλου (2006-2011), καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2013). Από το 2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Intracom Holdings, καθώς και των περισσοτέρων θυγατρικών, ενώ από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings. Από τον Δεκέμβριο του 2018 είναι Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings.

 

Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Σουρέτης γεννήθηκε το 1969. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Kατέχει MSc του CITY University of London και International ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1997 έως το τέλος του 2003 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος του ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική – ΤΕΒ, έχοντας στην ευθύνη του την εκτέλεση σημαντικών έργων. Από το Δεκέμβριο 2003 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΙNTRAKAT. Tον Ιανουάριο 2005 διορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας INTRAMET, διατηρώντας τη θέση αυτή έως τη συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET από την INTRAKAT το Δεκέμβριο του 2005, ενώ από τον Μάρτιο 2010 ανέλαβε και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ.
Παράλληλα κατέχει επιτελικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου INTRAKAT.

 

Δημήτριος Γ. Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος, (Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας. Κατέχει πτυχίο Δ΄ στις ταξινομημένες κατασκευές.
Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από την ΓΕΚ Α.Ε. το 1979 και από το 1981 έως το 2004 ήταν μέλος του BoD. Από το 2000 είναι μέλος του BoD της ΤΕΡΝΑ ΑΕ. και Τεχνικός Διευθυντής. Από το 2005 είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων στην Μέση Ανατολή. Από το 2011 διορίστηκε Αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

 

Στυλιανός Αλεξόπουλος, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου JOHAN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAET της Φρανκφούρτης.
Προσελήφθη στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2001, ως Οικονομικός Διευθυντής του Τμήματος Συμμετοχών. Δραστηριοποιείται ενεργά στην διοίκηση έργων Real Estate & παραχωρήσεων του Ομίλου κατέχοντας τη θέση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και έχει καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Μιλά άριστα Αγγλικά και Γερμανικά και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

 

Ιωάννης Ν. Σχοινάς(Εκτελεστικό Μέλος)

Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΜΒΑ) και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Diploma in Financial Management)

 

Σταύρος Φαφαλιός (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής με μεταπτυχιακές σπουδές στο “Port & Shipping Administration” του “University of Wales” και στο “Shipping” του “The London School of foreign trade”.
Από το 1981 έως το 2004 εργάστηκε στην εταιρεία “Carriers Chartering Corporation S.A.” στο Τμήμα Chartering, ενώ από το 2004 έως και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία “M & F Chartering S.A.” .
Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2014. Από το 2013 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Δ/ντης της «Ένωσης Ελληνικών Ναυτιλιακών Μεσιτικών Εταιρειών (ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε)».

 

Ηλιάνα Κυρτάτα (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

2008, Απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, νυν Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Κάτοχος της υπ’ αριθμ. 115081 Α’ τάξης αδείας λογιστή – φοροτεχνικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Από το 2008 έως σήμερα, ανελλιπώς και στην ίδια εταιρεία, E-CONOMY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ εργασιακή εμπειρία ως λογίστρια στον τομέα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών εφαρμογών κεφαλαιουχικών νομικών προσώπων και με επί μακρόν απασχόληση σε εταιρείες απασχολούμενες με κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες. Από το 2016, εκλεγχθέν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας.
Από το 2017, εκλεγχθέν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

 

Ευγενία Μπιτσάνη (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1960. Φυσικός με μεταπτυχιακό του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μετεωρολογία, δίπλωμα προγραμματισμού και ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων και πιστοποίηση Διαχείρισης Έργων (PMP® PMI U.S.A.2013 – License Νumber 1653964) με εμπειρία σε έργα τραπεζικού τομέα, Real Estate και Facility Management.
Έχει εργαστεί ως Project Manager στην εταιρεία DOMUS EOOD σε έργα Real Estate & Facility Management, και στην Αγροτική Τράπεζα επί σειρά ετών ως Υποδιευθύντρια Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και ως Υπεύθυνη Έργων (Iπαρακολούθηση ΙT Program & Portfolio Management) στην Ομάδα διαχείρισης έργων αιχμής (PMO) της Διεύθυνσης Διοίκησης.
Είναι μέλος Δ.Σ. της Α.Ε. Παραχώρησης Πλ. Πλατάνου Parking, και έχει διατελέσει μέλος διαρκών επιτροπών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) ως Εκπρόσωπος της Τράπεζας και μέλος της Ομάδας έργου E-invoicing στην ΕΕΤ και στη ΔΙΑΣ (DIAS Inter-banking systems).