Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Διοίκηση και διεύθυνση

Στη χρήση που έληξε την 31.12.2016, καμία αμοιβή δεν καταβλήθηκε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των 34 χιλ. ευρώ στα Διευθυντικά Στελέχη.

Η Εταιρία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.   Η θητεία του λήγει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2018. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

  1. Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
  2. Δημήτριος Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
  3. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)
  4. Βασίλειος Δεληκατερίνης, Μέλος (μη Εκτελεστικό)
  5. Σωτήριος Φίλος, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)
  6. Αγγελής Παππάς, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμειγμένο σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλματος ως συμβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, στελέχους χρηματιστηριακών εταιριών κλπ.

Τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας ασκεί ο κ. Ιωάννης Ν. Σχοινάς.

Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρακτικό της 18.06.2014 το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας στους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη Πρόεδρο, Δημήτριο Αντωνάκο Αντιπρόεδρο και Πέτρο Σουρέτη Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας διορίσθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η κυρία Αικατερίνη Γεωργαντοπούλου, Οικονομολόγος.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Δρ. Δημήτρης Κλώνης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)
Ο κ. Κλώνης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών (M.Sc & Ph.D. in Economics) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), την Τράπεζα της Ελλάδος και το Κοινωφελές Ίδρυμα “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”. Εργάσθηκε ως Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος έως το Μάρτιο 1994 και ως καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Deree College (1987-1997). Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων (1990-1992).

O κ. Κλώνης εντάχθηκε στον Ομιλο INTRACOM το 1994 και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας από το 1995. Εχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής (1994-2004), Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνοντας το Εταιρικό Κέντρο (Ιανουάριος 2005-2006) και Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ομίλου (2006-2011) καθώς και Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλους (2011-2013).

Από τον Ιανουάριο 2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. όλων των εταιρειών  του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS (INTRACOM HOLDINGS, INTRASOFT INTERNATIONAL, INTRAKAT, INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS) και παράλληλα συμμετέχει στο Δ.Σ. της INTRALOT από το 1995.

Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Ο κ. Σουρέτης γεννήθηκε το 1969. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Kατέχει MSc του CITY University of London και International ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1997 έως το τέλος του 2003 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος του ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική – ΤΕΒ, έχοντας στην ευθύνη του την εκτέλεση σημαντικών έργων. Από το Δεκέμβριο 2003 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΙNTRAKAT. Tον Ιανουάριο 2005 διορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας INTRAMET, διατηρώντας τη θέση αυτή έως τη συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET από την INTRAKAT το Δεκέμβριο του 2005, ενώ από τον Μάρτιο 2010 ανέλαβε και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ.
Παράλληλα κατέχει επιτελικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου INTRAKAT.

Δημήτριος Γ. Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος, (Εκτελεστικό Μέλος)
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας. Κατέχει πτυχίο Δ΄ στις ταξινομημένες κατασκευές.
Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από την ΓΕΚ Α.Ε. το 1979 και από το 1981 έως το 2004 ήταν μέλος του BoD. Από το 2000 είναι μέλος του BoD της ΤΕΡΝΑ ΑΕ. και Τεχνικός Διευθυντής. Από το 2005 είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων στην Μέση Ανατολή. Από το 2011 διορίστηκε Αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Βασίλης Δεληκατερίνης, (μη Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, University of La Verne. Εργάζεται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα της «Ελληνική Τεχνική Α.Ε» και της «Archirodon Construction (Overseas) Co S.A» στο εξωτερικό από το 1975 έως το 1980, αρχικά ως Λογιστής, στη συνέχεια ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και τέλος ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής.

Από το 1981 έως το 2004 εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων, συνιδρυτής των εταιρειών Interaction ΕΠΕ, Interaction ΑΕ, Tria S ΑΕ και Partner, Επικεφαλής του Τομέα Υπηρεσιών Συμβούλου Μάνατζμεντ της Planet Ernst & Young Α.Ε. Αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής της Πειραιώς Real Estate A.E. (2004-2007) και στη συνέχεια CEO της PRIMPROPERTY Ltd., εταιρείας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία και Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2007-2014). Από το 2013 αναλαμβάνει και καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Είναι μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και του Αττικού Ομίλου Αντισφαίρισης Φιλοθέης. Υπήρξε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO).

Σωτήριος Ν. Φίλος, (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)
Γεννημένος στο Διαβολίτσιο Μεσσηνίας το 1936. Οικονομολόγος με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Ιωάννης Ν. Σχοινάς, Γενικός Διευθυντής
Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΜΒΑ) και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Diploma in Financial Management).