Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Διοίκηση και διεύθυνση

Η Εταιρία διοικείται από οκταμελές  Διοικητικό Συμβούλιο.   Η θητεία του λήγει την 27η Ιουνίου 2022. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

  1. Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
  2. Δημήτριος Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος)
  3. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)
  4. Ιωάννη Σχοινά, Μέλος (Εκτελεστικό)
  5. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Μέλος (Εκτελεστικό)
  6. Βασίλειος Δεληκατερίνης, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)
  7. Σωτήριος Φίλος, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)
  8. Αγγελής Παππάς, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό)

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμειγμένο σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλματος ως συμβούλου επενδύσεων, διευθυντικού στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, στελέχους χρηματιστηριακών εταιριών κλπ.

Τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας ασκεί ο κ. Ιωάννης Ν. Σχοινάς.

Με απόφασή του και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρακτικό της  27.06.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας στους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη Πρόεδρο, Δημήτριο Αντωνάκο Αντιπρόεδρο και Πέτρο Σουρέτη Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας διορίσθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η κυρία Αικατερίνη Γεωργαντοπούλου, Οικονομολόγος.

Η Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27.06.2018, εξέλεξε ως Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 τους κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Αγγελή Παππά και Βασίλειο Δεληκατερίνη.

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Δρ. Δημήτρης Κλώνης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο Δημήτρης Κλώνης έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από την ελληνική πολιτεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ίδρυμα Ωνάση. Εργάσθηκε ως οικονομολόγος στη Διεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος και ως καθηγητής στο Deree College, ενώ διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων.

Εντάχθηκε στην Intracom το 1994 και υπήρξε CFO του Ομίλου, ενώ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 1995. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (1995-2004), Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής του Εταιρικού Κέντρου (2005-2006) και Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Ομίλου (2006-2011), καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2013). Από το 2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Intracom Holdings, καθώς και των περισσοτέρων θυγατρικών, ενώ από τον Ιούλιο του 2016 είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στο Δ.Σ. της INTRALOT από το 1995.

 

Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Σουρέτης γεννήθηκε το 1969. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Kατέχει MSc του CITY University of London και International ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1997 έως το τέλος του 2003 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος του ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική – ΤΕΒ, έχοντας στην ευθύνη του την εκτέλεση σημαντικών έργων. Από το Δεκέμβριο 2003 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΙNTRAKAT. Tον Ιανουάριο 2005 διορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας INTRAMET, διατηρώντας τη θέση αυτή έως τη συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET από την INTRAKAT το Δεκέμβριο του 2005, ενώ από τον Μάρτιο 2010 ανέλαβε και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ.
Παράλληλα κατέχει επιτελικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου INTRAKAT.

 

Δημήτριος Γ. Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος, (Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας. Κατέχει πτυχίο Δ΄ στις ταξινομημένες κατασκευές.
Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από την ΓΕΚ Α.Ε. το 1979 και από το 1981 έως το 2004 ήταν μέλος του BoD. Από το 2000 είναι μέλος του BoD της ΤΕΡΝΑ ΑΕ. και Τεχνικός Διευθυντής. Από το 2005 είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων στην Μέση Ανατολή. Από το 2011 διορίστηκε Αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

 

Ιωάννης Ν. Σχοινάς, Γενικός Διευθυντής (Εκτελεστικό Μέλος)

Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΜΒΑ) και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Diploma in Financial Management)

 

Στυλιανός Αλεξόπουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου JOHAN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAET της Φρανκφούρτης.

Προσελήφθη στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2001, ως Οικονομικός Διευθυντής του Τμήματος Συμμετοχών. Δραστηριοποιείται ενεργά στην διοίκηση έργων Real Estate & παραχωρήσεων του Ομίλου κατέχοντας τη θέση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και έχει καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Μιλά άριστα Αγγλικά και Γερμανικά και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

 

Βασίλης Δεληκατερίνης, ( Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, University of La Verne. Εργάζεται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα της «Ελληνική Τεχνική Α.Ε» και της «Archirodon Construction (Overseas) Co S.A» στο εξωτερικό από το 1975 έως το 1980, αρχικά ως Λογιστής, στη συνέχεια ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και τέλος ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής.

Από το 1981 έως το 2004 εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων, συνιδρυτής των εταιρειών Interaction ΕΠΕ, Interaction ΑΕ, Tria S ΑΕ και Partner, Επικεφαλής του Τομέα Υπηρεσιών Συμβούλου Μάνατζμεντ της Planet Ernst & Young Α.Ε. Αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής της Πειραιώς Real Estate A.E. (2004-2007) και στη συνέχεια CEO της PRIMPROPERTY Ltd., εταιρείας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία. Είναι μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και του Αττικού Ομίλου Αντισφαίρισης Φιλοθέης. Υπήρξε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO).

 

Αγγελής Παππάς (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννηθείς το 1955. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Διετέλεσε εκτελεστικό μέλος των εταιρειών ΕΡΜΗΣ ΑΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΕ, πρόεδρος της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ και Μέλος του Δ.Σ.  της εταιρείας ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ.

 

Σωτήριος Ν. Φίλος, (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννημένος στο Διαβολίτσιο Μεσσηνίας το 1936. Οικονομολόγος με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.