Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19/06/2009

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 17.06.2009 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Χ. Κλώνης, εκτελεστικό μέλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δημήτριος Γ. Αντωνάκος εκτελεστικό μέλος

ΜΕΛΗ
1. Γρηγόριος Π. Λογοθέτης, μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννα Α. Τασιά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Σωτήριος Ν. Φίλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος