Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

30/05/2008

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31-03-2008 ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΠΡΕΣ με αριθμό Φύλλου 13.535/ 30-05-2008, σελ. ΙΙΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΩΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η 31-12-2007 ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ 31-03-2007.

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος