Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Απόσπασμα Πρακτικού ΕΓΣ 15.02.2021 εκλογής νέου Δ.Σ. και ορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος