Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01.11.2017

H Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της γνωστοποιεί ότι σήμερα, 01η Νοεμβρίου 2017, κατόπιν σχετικού αιτήματος προσθέτως  υπέρ αυτής παρεμβάντων  ενώπιον του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, ως νέα  δικάσιμος για τη συζήτηση της κατατεθείσας από την Εταιρεία  Αίτησης Αναίρεσης  της με αριθμό 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών  κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ορίσθηκε η 24η Ιανουαρίου 2018.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος