Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/06/2017

Η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 29.05.2017 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι η εκ νέου συζήτηση (ενώπιον του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου) της κατατεθείσας από την Εταιρεία Αίτησης Αναίρεσης της με αριθμό 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών  κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με  κλήτευση των υπέρ της Εταιρείας προσθέτως παρεμβάντων, ορίσθηκε για τη δικάσιμο της  1ης  Νοεμβρίου 2017.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.

 

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος