Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06.06.2019

Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.  σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της αναφορικά με τη διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση γνωστοποιεί ότι, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Β΄) μετά την  με αριθμό 589/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου, εξέδωσε  την  με αριθμό 3039/2019 απόφαση με την οποία δέχθηκε κατ΄ ουσίαν την έφεση και απέρριψε την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου ενώ δέχθηκε και  τις πρόσθετες υπέρ της Εταιρείας παρεμβάσεις.

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος